Združenie chovateľov včelích matiek Slovenskej kranskej včely Breeders Association of the Slovak Carniolan queen bees Dtum insemincie reg.slo v CRV nzov plemennho chovu n/V skratka   chovu 26 - 27 mj 2017 9504 Sokol Jn, ambron 165,                   okr. Star ubova 720 SOJ 18 -19 Jn 2017 750 Marusinecz Attila, Cintornska 1059, 946 34 Btorove Kosihy 120 MAR
Žiadna aktuála ponuka v predaji včelích matiek
© www.sca-queen-bees.sk Adresa Združenia: Ústav včelárstva, Dr. J Gašperika 599, 033 08 Liptovský Hrádok, 044 522 11 41, 055 642 5226 Kto chce s minimálnymi nákladmi dosiahnuť maximálne výnosy, ten by mal pravidelne vyčistiť úľ a sebe hlavu                                                         (Dr. Pia Aumeierová; Deutsches Bienen-Journal, 2009, č.1.str.37)