Združenie chovateľov včelích matiek Slovenskej kranskej včely Breeders Association of the Slovak Carniolan queen bees
Legenda plemenných chovov a testačných staníc pre plemenné chovy
Šľachtiteľský chov Rozmnožovací chov v uznávacom pokračovaní Rozmnožovací chov Testačné stanice
presne inforácie su zobrazené v mapách Google klikni na zobrazenu mapku
© www.sca-queen-bees.sk Adresa Združenia: Ústav včelárstva, Dr. J Gašperika 599, 033 08 Liptovský Hrádok, 044 522 11 41, 055 642 5226 Kto chce s minimálnymi nákladmi dosiahnuť maximálne výnosy, ten by mal pravidelne vyčistiť úľ a sebe hlavu                                                         (Dr. Pia Aumeierová; Deutsches Bienen-Journal, 2009, č.1.str.37)