Združenie chovateľov včelích matiek Slovenskej kranskej včely Breeders Association of the Slovak Carniolan queen bees © www.sca-queen-bees.sk Adresa Združenia: Ústav včelárstva, Dr. J Gašperika 599, 033 08 Liptovský Hrádok, 044 522 11 41, 055 642 5226 Kto chce s minimálnymi nákladmi dosiahnuť maximálne výnosy, ten by mal pravidelne vyčistiť úľ a sebe hlavu                                                         (Dr. Pia Aumeierová; Deutsches Bienen-Journal, 2009, č.1.str.37)
Vážení chovatelia matiek a včelári ktorí našli odvahu rozchovávať matky aj sériovým spôsobom! Kalendár chovu včelích matiek je bežný súbor vytvorený v programe Excel. je doplnený o vkladanie informácie pre konkrétne čísla série v pravej časti od konkrétneho kalendára. Dátum predpokladaného vloženia plemeniva do štartéra: sa jednoducho nakopíruje aj do dátumu založenia série v pravo od kalendára, dátum poslednej manipulácie s matečníkom-(materskou bunkou) sa prepočíta automaticky je potrebné dopísať číslo matky (farebné označenie matky) pokračuje sa v dopísaní matričného čísla rodičov budúcich matiek v založenej série. Podľa údajov zapíšeme počet prelarvených buniek, počet prijatých buniek, počet vyliahnutých matiek a napokon počet úspešne kladúcich matiek z konkrétnej série. Do šedých buniek nepíšeme a ani nevkladáme žiadne údaje, úspešnosť daných operácií súvisiacich s chovom matiek sa v percentách dopočíta vďaka výpočtovým možnostiam Excelu, podľa konkrétneho vzorca v nasledujúcich šedých bunkách. Takýmto jednoduchým spôsobom máme vždy vyhodnotenú aktuálnu percentuálnu úspešnosť v chove včelích matiek počas včelárskej sezóny.