A K T U A L I T Y - S C A © www.sca-queen-bees.sk Adresa Združenia: Ústav včelárstva, Dr. J Gašperika 599, 033 08 Liptovský Hrádok, 044 522 11 41, 055 642 5226 Kto chce s minimálnymi nákladmi dosiahnuť maximálne výnosy, ten by mal pravidelne vyčistiť úľ a sebe hlavu                                                         (Dr. Pia Aumeierová; Deutsches Bienen-Journal, 2009, č.1.str.37) Ohniská MVP v SR nakoľko nákazová situácia Moru včelieho plodu v SR nie je priaznivá ponúkame chovateľom včelích matiek aj bežným včelárom nahliadnúť do aktuálnej mapovej situácií MVP v SR zdroj: http://www.svssr.sk Iseminácia príprava priebeh prác s presným postupom a prípravnými prácami pre zabezpečenie hladkého priebehu inseminácie včelích matiek je možné sa oboznámiť po kliknutí na tlačítko “inseminácia príprava priebeh prác” Preberací protokol k predaju matiek
(§ 9 NV č. 337/2019 Z. z.) viacej informacií Prijímateľom pomoci: je včelár, ktorý nakúpil včelie matky od chovateľa včelích matiek s dekrétom šľachtiteľského chovu alebo rozmnožovacieho chovu slovenskej kranskej včely z preverenej línie predpisané tlačivo sa stiahne po kliknutí na tlačitko “Preberací protokol k predaju matiek”
Upozornenie pre chovateľov včelích matiek na zmenu dotačného titulu
Info web vzdelávanie 2020 oznamujeme včelárom a chovateľom včelích matiek o info webu pre vzdelávacie akcie organizované Ústavom včelárstva v Liptovskom Hrádku. pre lepšie info klikní na tlačítko ,,Info web vzdelávanie 2020” vypracovaná nová verzia elektronickej evidencie a záznamov pre výpočty a filtrovanie úžitkových hodnôt včelstiev. Stiahnutie súboru možné po kliknuti na tlačítko - plemenárska evidencia 2020         stiahnutie návodu - klikni na manuál k EV 2020 Plemenárska evidencia 2020 manuál k EV 2020 kalendár chovu včelích matiek je možné stiahnúť v sekcií súbory k stiahnutiu-plemenárska evidencia, návod ako s kalendárom pracovať klikni na tlačitko Kalendár chovu včelích matiek Kalendár chovu matiek Združenie chovateľov včelích matiek Slovenskej kranskej včely Breeders Association of the Slovak Carniolan queen bees