A K T U A L I T Y - S C A © www.sca-queen-bees.sk Adresa Združenia: Ústav včelárstva, Dr. J Gašperika 599, 033 08 Liptovský Hrádok, 044 522 11 41, 055 642 5226 Kto chce s minimálnymi nákladmi dosiahnuť maximálne výnosy, ten by mal pravidelne vyčistiť úľ a sebe hlavu                                                         (Dr. Pia Aumeierová; Deutsches Bienen-Journal, 2009, č.1.str.37) Ohniská MVP v SR
nakoľko nákazová situácia Moru včelieho plodu v SR nie je priaznivá ponúkame chovateľom včelích matiek aj bežným včelárom nahliadnúť do aktuálnej mapovej situácií MVP v SR zdroj: http://www.svssr.sk
Iseminácia príprava priebeh prác s presným postupom a prípravnými prácami pre zabezpečenie hladkého priebehu inseminácie včelích matiek je možné sa oboznámiť po kliknutí na tlačítko “inseminácia príprava priebeh prác” elektronickú evidenciu a záznamy pre výpočty a filtrovanie úžitkových hodnôt včelstiev je možné stiahnúť po kliknuti na tlačítko  plemenárska evidencia    stiahnutie návodu - klikni na manuál k EV Plemenárska evidencia kalendár chovu včelích matiek je možné stiahnúť v sekcií súbory k stiahnutiu-plemenárska evidencia, návod ako s kalendárom pracovať klikni na tlačitko Kalendár chovu včelích matiek Kalendár chovu matiek inseminácia v plemenných chovoch 2024
v prípade záujmu o prevedenie technickej inseminácie v plemenných chovoch je potrebné nahlásiť členovi výboru Vladovi Sokolovi na e-mail: carnicasokol@gmail.com do 24. 4. v príslušnom roku
manuál k EV
pre náhľad a čítanie uznesenia prijatého z VČS ZCHVMSKV 2024 klikni na ,,Uznesenie z VČS 2024”
VČS 2024 Uznesenie z VČS 2024 Združenie chovateľov včelích matiek Slovenskej kranskej včely Breeders Association of the Slovak Carniolan queen bees