Združenie chovateľov včelích matiek Slovenskej kranskej včely Breeders Association of the Slovak Carniolan queen bees
Sídlo ZCHVMSKV Ústav včelárstva Dr. J Gašperíka 599 033 80 Liptovský Hrádok 044 522 11 41, 055 6425226 Kontakty na výbor ZCHVMSKV Predseda ZCHVMSKV Ing. Stanislav Mlynarčík stmlynarcik@gmail.com Tajomník ZCHVMSKV Ing. Jaroslav Gasper JGasper@seznam.cz podpredseda ZCHVMSKV Ing. Ján KopernickýCSc jankoliptov@gmail.com Pokladník ZCHVMSKV Ladislav Balvan lbalvan@slovanet.sk
© www.sca-queen-bees.sk Adresa Združenia: Ústav včelárstva, Dr. J Gašperika 599, 033 08 Liptovský Hrádok, 044 522 11 41, 055 642 5226 Kto chce s minimálnymi nákladmi dosiahnuť maximálne výnosy, ten by mal pravidelne vyčistiť úľ a sebe hlavu                                                         (Dr. Pia Aumeierová; Deutsches Bienen-Journal, 2009, č.1.str.37)
člen výboru ZCVMSKV Vladimír Sokol carnicasokol@gmail.com člen výboru ZCVMSKV Marek Števko marekstevko@azet.sk člen výboru ZCVMSKV Martin Maniak martinko.maniak@gmail.com Revízna komisia ZCHVMSKV: Predseda revíznej komisie Ing. Jozef Uhrin uhrinjozef@gmail.com člen RK ZCHVMSKV Karol Laco laco.karol@gmail.com člen RK ZCHVMSKV Karol Mászároš mede@mede.sk