A K T U A L I T Y - S C A © www.sca-queen-bees.sk Adresa Združenia: Ústav včelárstva, Dr. J Gašperika 599, 033 08 Liptovský Hrádok, 044 522 11 41, 055 642 5226 Kto chce s minimálnymi nákladmi dosiahnuť maximálne výnosy, ten by mal pravidelne vyčistiť úľ a sebe hlavu                                                         (Dr. Pia Aumeierová; Deutsches Bienen-Journal, 2009, č.1.str.37) Ohniská MVP v SR nakoľko nákazová situácia Moru včelieho plodu v SR nie je priaznivá ponúkame chovateľom včelích matiek aj bežným včelárom nahliadnúť do aktuálnej mapovej situácií MVP v SR zdroj: http://www.svssr.sk Iseminácia príprava priebeh prác s presným postupom a prípravnými prácami pre zabezpečenie hladkého priebehu inseminácie včelích matiek je možné sa oboznámiť po kliknutí na tlačítko “inseminácia príprava priebeh prác” Preberací protokol k predaju matiek
(§ 8 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 135/2017 Z. z.)   viacej informacií Prijímateľom pomoci: je včelár, ktorý nakúpil včelie matky od chovateľa včelích matiek s dekrétom šľachtiteľského chovu alebo rozmnožovacieho chovu slovenskej kranskej včely z preverenej línie predpisané tlačivo sa stiahne po kliknutí na tlačitko  “Preberací protokol k predaju matiek”
Upozornenie pre chovateľov včelích matiek na zmenu dotačného titulu 
pre náhľad a čítanie výročnej správy z VČS ZCHVMSKV 2019 klikni na ,,Výročná správa z VČS 2019”  VČS 2019 Výročná správa z VČS 2019 Info web vzdelávanie 2019 oznamujeme včelárom a chovateľom včelích matiek o info webu pre vzdelávacie akcie organizované Ústavom včelárstva v Liptovskom Hrádku. pre lepšie info klikní na tlačítko ,,Info web vzdelávanie 2019” Harmonogram inseminácie 2019  nahliadnutie do plánu inseminácie je prístupne po kliknutí na tlačítko ,,Harmonogram inseminácie 2019”
vypracovaná nová verzia elektronickej evidencie a záznamov pre výpočty a filtrovanie úžitkových hodnôt včelstiev. Stiahnutie súboru možné po kliknuti na tlačítko  - plemenárska evidencia 2019                 stiahnutie návodu - klikni na manuál k EV 2019
Plemenárska evidencia 2019 manuál k EV 2019 zoznam chovov 2019
menný zoznam chovateľov včelích matiek ktorý súhlasili so zverejnením adresy chovu, pre zobrazenie klikni na zoznam chovov 2019 spresnenie zoznamu aj s ponukou chovateľov, bude aktualizované až, po získaní dekrétov pre predaj matiek na rok 2019 !!!
predaj matiek  2019
kalendár chovu včelích matiek je možné stiahnúť v sekcií súbory k stiahnutiu-plemenárska evidencia, návod ako s kalendárom pracovať klikni na tlačitko Kalendár chovu včelích matiek Kalendár chovu matiek