A K T U A L I T Y - S C A © www.sca-queen-bees.sk Adresa Združenia: Ústav včelárstva, Dr. J Gašperika 599, 033 08 Liptovský Hrádok, 044 522 11 41, 055 642 5226 Kto chce s minimálnymi nákladmi dosiahnuť maximálne výnosy, ten by mal pravidelne vyčistiť úľ a sebe hlavu                                                         (Dr. Pia Aumeierová; Deutsches Bienen-Journal, 2009, č.1.str.37) ŠVPS-SR usmernenia 2017
Vydávanie poverenia a sprievodný doklad na premiestňovanie včiel  -  usmernenie. ,,stiahnúť prílohu” Usmernenie  presunu včelstva za znáškou podľa kvitnutia medonosných rastlín: Kočovný poriadok,,stiahnúť prílohu”
Zdravotná situácia v plemenných chovoch
  V praxi sa úroveň nozematózy  uvádza v percentách pozitívnych vzoriek   z celkového sumáru vyšetrených vzoriek. Za pozitívne vzorky   sa považuje súčet úrovni nozematózy (slabej, pokročilej a silnej).
Ohniská MVP v SR
nakoľko nákazová situácia Moru včelieho plodu v SR nie je priaznivá ponúkame chovateľom včelích matiek aj bežným včelárom nahliadnúť  do aktuálnej mapovej situácií MVP v SR zdroj: http://www.svssr.sk
Info web vzdelávanie 2018
oznamujeme včelárom a chovateľom včelích matiek o info webu pre vzdelávacie akcie organizované Ústavom včelárstva v Liptovskom Hrádku.  pre lepšie info klikní na tlačítko ,,Info web vzdelávanie 2018”                       
Harmonogram inseminácie 2018
nahliadnutie do plánu inseminácie je prístupne po kliknutí na tlačítko ,,Harmonogram inseminácie 2018  v prípade záujmu o prevedenie technickej inseminácie v plemenných chovoch je potrebné nahlásiť sa u tajomníka ZCHVMSKV do 24.4.2018  
Správa o plemenitbe za rok 2013-2016 podrobná informácia je možná po kliknutí na tlačítko ,,Správa o plemenitbe za rok 2013-2016” Iseminácia príprava priebeh prác s presným postupom a prípravnými prácami pre zabezpečenie hladkého priebehu inseminácie včelích matiek je možné sa oboznámiť po kliknutí na tlačítko “inseminácia príprava priebeh prác” Preberací protokol k predaju matiek
(§ 8 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 135/2017 Z. z.)   viacej informacií Prijímateľom pomoci: je včelár, ktorý nakúpil včelie matky od chovateľa včelích matiek s dekrétom šľachtiteľského chovu alebo rozmnožovacieho chovu slovenskej kranskej včely z preverenej línie predpisané tlačivo sa stiahne po kliknutí na tlačitko  “Preberací protokol k predaju matiek”
Upozornenie pre chovateľov včelích matiek na zmenu dotačného titulu 
Odbery meliva a vzoriek 2018
 pripomíname chovateľom včelích matiek ZCHVNSKV že sa blíži termín   odovzdania vzoriek za účelom ziskania oprávnenia k predaju včelích matiek na rok 2018. Ttlačivá sú dostupné v súboroch k stiahnutiu v sekcií                              ,,Vetirinárne”   ,,stiahnúť tlačivá”
Úvod v Záznamníku chovateľa včelích matiek 2018     čítať celý článok
Príhovor predsedu SCA